dissabte, 8 de maig de 2010

Examen de la 3a Avaluació

Ja està ací. Segons el calendari oficial d'exàmens tenim dimecres la prova de Valencià. Recordeu els criteris de Selectivitat que seran els mateixos amb què es corregirà la prova. 
Acabe de triar els textos i els autors seleccionats són Joan Francesc Mira i Josep Maria Ballarín.
I les preguntes no fixes (entre les dues opcions) seran triades entre les següents:
COMPRENSIÓ DEL TEXT:
c) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. [0’5 punts]
d) Identifica i justifica les marques de modalització del text. [0’5 punts]
c)  A quina varietat dialectal podem adscriure el text? Cal que fonamenteu la vostra resposta amb exemples concrets extrets del text. [0’5 punts]
d) Explica la funció en el text de tots els casos en què s’utilitza la cursiva i les cometes.[0’5 punts]

ANÀLISI LINGÜÍSTICA
a) Indica la pronunciació dels elements subratllats: [1 punt]
b) Digueu la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats i indica a quin element fan referència. [1 punt]
c) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen al text. [1 punt]
a) Copia els fragments que tenen elisions vocàliques i subratlla les vocals elidides.[1 punt]
b) Identifica quatre connectors i digues de quin tipus són. [1 punt]
c) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen al text.
Si teniu temps, podeu mirar i escoltar el primer videoclip de Miquel Herrero i els Autòmats