dijous, 20 de març de 2008

Isabel-Clara Simó. Llibre de lectura

Isabel-Clara Simó ens visita el pròxim mes d'abril. Aprofitant l'ocasió llegirem una obra seua com a lectura del tercer trimestre. L'obra pot ser qualsevol de les 7 que s'esmenten tot seguit:

El meu germà Pol, darrer premi Ciutat d'Alzira.

Júlia, La salvatge, El professor de música, Dones, La innocent i El gust amarg de la cervesa

Com a treball complementari a la lectura heu d'escriure sobre els punts següents:

1. Descripció del(s) personatge(s) principal(s)
2. Descripció de la societat on es desenvolupa l'obra
3. Identificació amb algun personatge
4. Selecció d'alguns fragments significatius. Justificació de la tria.
5. Plantejament d'alguna pregunta a l'autora respecte de la seua obra