divendres, 28 de novembre de 2008

Més pistes per a l'examen de comentari

Qüestions

Has de triar dues qüestions. Cadascuna val 1’5 punts.

1. Digues quina categoria gramatical i, si escau, a quin element fan referència les formes següents:

2. Escriu l'infinitiu i la primera persona del present d'indicatiu d'un verb pertanyent a la família lèxica dels mots següents:

3. Escriu un sinònim de les paraules següents:

4. Digues a quin element fan referència, quina funció sintàctica realitzen i si són anafòrics o catafòrics, els pronoms febles en negreta que et presentem a continuació: