dimecres, 16 de desembre del 2009

De fonètica, literatura i Junta qualificadoraEncara que la pregunta de fonètica, tal i com es planteja en la Selectivitat, sembla fàcil els resultats a l'hora de l'examen es poden millorar. Per això hui hem començat a embastar-ne els continguts amb l'explicació dels fonemes alveolars fricatius sord i sonor en què ha consistit la primera part de la classe de hui. Després hem fet una incursió a SAÓ, el programa que anota l'ortoèpia de les paraules més dificultoses i que ha realitzat la Universitat d'Alacant amb la col·laboració de l'AVL. Tot seguit, he aclarit la puntuació del treball de literatura del segon trimestre i hem fet uns quants exercicis d'inter-val, la nova aplicació que ha penjat Conselleria d'Educació per a la preparació dels exàmens de la Junta Qualificadora.