diumenge, 10 de febrer del 2008

Valoració crítica i judici personal

Abans de l'examen de pronoms també vam fer una lectura de les diferents valoracions crítiques i judicis personals del text proposat. Intentaré que en la wiki vagen posant-se aquells aspectes destacables i poder arribar a una conclusió col·laborativa.