dimecres, 9 d’abril del 2008

Ramon Llull

Dimarts vam resseguir la condensada història sociolingüística d'Europa amb tres textos de Llull on s'aprecien l'ideal i la pràctica de l'escriptor mallorquí. També vam comentar un fragment de De vulgari eloquentia, de Dante Alighieri on s'hi aprecia el procés de construcció dels models ideals (l'estàndard) d'una llengua. Per acabar, vam comentar textos relacionats amb l'ús i el desús de l'àrab en terres valencianes i ho vam relacionar amb els descendents de la població prejaumina, expulsats el 1609.

EXERCICI: Mireu el video següent sobre Ramon Llull i destaqueu algun aspecte interessant relatiu a la seua obra.


Edu3.cat