diumenge, 18 de maig del 2008

Preguntes del darrer examen de dijous 22 de maig

Ací teniu l'enunciat de les quatre qüestions (a triar-ne dues) de l'examen de dijous:

1. Al text apareixen, entre altres, els següents recursos tipogràfics: cometes, guió i parèntesis. Explica la funció realitzen dins el text.

2. Digues a quin element fan referència, quina funció sintàctica realitzen i si són anafòrics o catafòrics, els pronoms febles en negreta que et presentem a continuació:

3. Explica quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i per a cada mot escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés i que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida.

4. Digues a quina categoria gramatical pertanyen els mots en negreta següents i substitueix-los per un altre element equivalent.Pel que fa al text, està escrit per un@ autor@ que parla d'altres persones que, com ell@, han aparegut en el bloc durant el present curs. Hi teniu tots els coneixements enciclopèdics necessaris.