dilluns, 19 de maig del 2008

Multilingüisme i primera llengua

L'amic (i també company) Josep Cortell m'ha esmentat de bon matí una notícia aprofitable per a segon de batxillerat, i que acaba d'aparéixer a El periódico. Es tracta del resum que es fa del llibre col·lectiu El plurilingüismo en España, acabat de publicar, a càrrec de l'editora del llibre, Maria Teresa Turell.

EXERCICI: Esmenta una idea principal de les que conformen el llibre tot basant-te en la ressenya de Maria Teresa Turell.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Per aconseguir aquest repte, és a dir, educar els nostres nens perquè puguin ser multilingües, s'ha de complir una condició sine qua non: que aquests nens dominin la seva primera llengua (L1), perquè no serveix de res comptar amb individus multilingües si ho són amb greus deficiències de recepció i producció lingüística en la seva L1 i en les llengües que han après després.

Anònim ha dit...

PER TANT, la primera missió d'un Estat en matèria de llengua és assegurar que tots els seus ciutadans dominin aquesta primera llengua, i en aquest moment això vol dir reforçar les habilitats lingüístiques orals i escrites, amb cursos d'expressió oral i escriptura creativa, integrats en allò que es coneix com a ensenyament per continguts (content-based teaching), perquè aquest domini de la seva L1 serà l'element que facilitarà el futur bilingüisme i multilingüisme.


Maria Peiró Sendra

Anònim ha dit...

En aquest sentit, un Estat que es preï de ser-ho i tingui voluntat de ser-ho, en un territori amb una realitat plurinacional, plurilingüística i multicultural com és Espanya, hauria de protegir els drets lingüístics dels seus ciutadans en la seva primera llengua (català, espanyol, gallec i basc) i hauria d'assegurar que els nens de fins a 5-6 anys puguin desenvolupar les seves capacitats cognitives i de socialització, al mateix temps que aprenen a llegir i escriure en la seva primera llengua, perquè aquestes habilitats, una vegada adquirides i reforçades en una llengua, serveixen per adquirir-les i aprendre-les en una altra o altres llengües.

Albert Aragó