dijous, 22 de gener del 2009

Com augmentar la nota de l'examen de pronoms

En l'enunciat de la primera pregunta de l'examen podeu llegir "Quan es puga posar una combinació secundària i estiga bé s’afegirà 1 dècima. Si estigués malament i la principal estigués bé es comptarà la pregunta amb la meitat de puntuació."
No és obligatori, per tant. Però en els casos de les combinacions binàries següents podeu posar entre claudàtors [...] les combinacions equivalents, que són les més usades en els textos escrits a Catalunya.
li'l [l'hi]
li la [la hi]
li'ls [els hi]
li les [les hi]
li'n [n'hi]

Sort i consulteu els recursos que hi ha al wiki i al bloc!