dimarts, 3 de febrer del 2009

Del resum. Acetilcisteïna

Hem tornat a explicar les característiques que ha de tenir un bon resum tot fent èmfasi en els errors més freqüents:
a) Reproduir literalment les paraules que apareixen tenint en compte que totes no es poden evitar ni s'han d'evitar.
b) No incorporar totes les idees principals i en l'ordre que apareixen.
c) No captar el to de l'autor.

Per tal d'evitar-ho cal subratllar primer les idees principals, condensar la informació i parafrasejar el text conservant els punts anteriors.

He fet una proposta de resum del text Acelticisteïna, de Ramon Folch, text que estava proposat per a comentari.