dijous, 5 de març del 2009

Preguntes de l'examen de sociolingüística

A la fi hem deixat la prova d'història de la llengua per a la tercera avaluació i demà farem un examen (1 punt de l'avaluació) de sociolingüística. Els enunciats de les preguntes (com ja he dit en classe) seran els següents:

1a) Escriu una frase amb sentit sociolingüístic en què apareguen, almenys aquests cinc conceptes: (2 punts)

2a) Raona si aquestes quatre frases són vertaderes o falses: (0,5 punts cadascuna)

3a) Ordena aquestes paraules perquè resulte una frase amb sentit sociolingüístic. (1 punt)

4a) Ompli els buits d'aquest text amb els conceptes sociolingüístics adequats, que es poden repetir. (2 punts)

5a) Escriu una aproximació sociolingüística dels textos adjunts. Es valorarà la utilització correcta dels màxims conceptes sociolingüístics. (3 punts)


Sort!