dilluns, 7 de març del 2011

De relatius, perífrasis i preposicions

Ací teniu la teoria de la gramàtica normativa de la tercera avaluació amb exemples d'exàmens i exercicis variats per a practicar.