dimarts, 23 d’octubre del 2007

2n A. Criteris de puntuació de la Primera Avaluació

Després de debatre les propostes presentades, s'han acordat els criteris de puntuació de la primera avaluació, que són els següents:
50% Examen de comentari i preguntes lexicogramatical.
15% Control de lectura de Patrimoni Natural.
15% Examen de verbs
20% notes de classe i llibreta.

A més, com a treball voluntari, s'apujarà fins a un 20% la participació en les diferents activitats i exercicis proposats en el bloc i les wikis.