dimecres, 28 de novembre del 2007

Propostes del control de lectura de Patrimoni Natural

Cal tindre en compte que aquests comentaris sobre els dos textos estan escrits en una prova tipus examen, amb temps limitat (uns escassos quaranta-cinc minuts a tot estirar) i amb les circumstàncies adverses prototípiques (més dificultat de concentració, pressió del temps, la qualificació...)

1 comentari:

Anònim ha dit...

Després d'haver llegit els dos textos, puc dir que el text "Coneixement i ús" recolza l'opinió del llibre de lectura mentres que el text "Llengües espanyoles" s'oposa totalment a "Patrimoni Natural"

El primer text de Juan Carlos Moreno Cabrera defén que els éssers humans són capaços d'aprendre distintes llengües encara que no les parlem tan bé com la llengua mare de cadascú. Línea 12 "Lo que indica...imitarlas" Al llibre també és parla de la posibilitat que tenen les persones monolingües d'aprendre o d'entendre una altra llengua. Capítol 3, Pàg. 23 i 24 "Mentrstant...bilingüisme passiu"

A més a més, al primer text i al llibre es recolza la idea de pluralitat lingüística, és a dir, no volen una sola llengua per a tot sinó tot el contrari que cada persona parle la llengua que decidisca. Text 1 línia 31"Para...Estado", al llibre Pàg.80 i 81 Capítol 13 "La defensa ...riquisidores".

Per una altra banda, el segon text, el de Fracisco Rodríguez Adrados, soposa al que es diu tant al llibre com a l'altre text. Defensa l'ús d'una llengua com per exemple l'espanyol que servisca per a tot, és a dir,per a dirigir-te a qualsevol persona estigues en ell lloc que estigues. Línia 7"Una lengua...nadie" Línia 17 a la 20 "La verdad...políticos" mentres que al llibre es diu que (Capítol 4 Pàg.27) "El somni....pobles" i Pàg. 30 "I es per això...petit".

Podem dir que "Lengua españolas" és un text o millor dit, l'autor és un monolingüe militar per què diu a la línia 42"No entiendo....casi nadie.No es racional". Al llibre monolingüe militar es definix com la persona que no és pas partidaria de la traducció simultània i a més pensa (Capítol 2, Pàg.19)"Doncs per això...privats".

Com he dit anteriorment, el monolingüe molitar no recolza la idea de la traducció simultània (Capítol 2, Pàg.19)"Aquest amable...simultània". Però al primer text el que es proposa és l'ús d'aparells que traduïsquen simultàniament en qualsevol congres... Línea 50 fins a la 55 "Muchos...en castellano" perque així cada persona parla la llengua que vol sense preocupar-se per si l'entendran o no.