dilluns, 21 de gener de 2008

Sociolingüística i valoració crítica i personal

Divendres vam començar a desenvolupar l'esquema dels conceptes sociolingüístics tot introduint el concepte de norma d'ús. Vam fer memòria per repassar el concepte que ja sabíem (el d'àmbit d'ús). També fam parlar del concepte comunitat lingüística amb les diferents accepcions que pot tindre. Nosaltres utilitzarem l'accepció que fa referència a l'ús lingüístic i no pas a la que l'utilitza associant-lo al de territori lingüístic.
Vaig posar l'exercici 93, molt senzill.
93) Escriviu el sistema de normes d'ús vigent en una societat que en els seus darrers 80 anys haja tingut com a ús efectiu el representat en el quadre següent.

Pel que fa al comentari de text, per a dijous caldrà fer l'exordi, la valoració crítica i el judici personal del text de Paco Muñoz Pep el Botifarra.