dissabte, 12 de gener de 2008

Conceptes sociolingüístics

Per tal de poder parlar a un nivell que no siga de conversa de café (o coca-cola) cal utilitzar un aparat conceptual escaient. Això és el que pretenc amb aquest esquema (revisable perquè és de fa ja molts anys) amb què fem una aproximació als conceptes bàsics de la sociolingüística en el benentés que n'hi ha d'altres que no s'esmenten i que matisen o diuen amb altres termes nocions semblants (però això és pallola de totes les disciplines científiques en train de consolidació). Aniré explicant-lo paral·lelament a l'aprofundiment d'alguns aspectes del comentari i al reforç d'alguns aspectes lexicogramaticals (en aquesta avaluació insistirem sobre els pronoms febles, que seran objecte d'una prova).