dissabte, 8 de desembre del 2007

Comentaris corregits a La quimera d'or

Ací teniu enllaços a alguns dels comentaris corregits (l'ordre no significa res). Estan també puntuats i, òbviament, no apareixen signats. Hi ha de tot, és a dir, de diferents moments del procés d'aprenentatge de la tècnica del comentari de text i amb les diverses maneres personals d'aplicar el que s'ha assimilat. No voreu "un" comentari model encara perquè mai no en voreu només "un". Cada alumne, a l'hora d'escriure el seu comentari, ha d'actualitzar allò que sap, la qual cosa no depén només d'unes tècniques sinó també dels coneixements enciclopèdics. Hi he fet 60 anotacions (algunes prou semblants) que ens poden guiar un poc més. Amb tot, al final de curs sí que podrem observar si hem millorat (cosa que espere) o no.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7